Атом на Архимед

  • Марка: Eureka
  • Кат. номер:473604

Всяка материя е изградена от атоми и е датирано през IV в пр.Хр.

С неговият закон за плаващите тела, познат като Принципът на Архимед, вече установен в III век пр.Хр., Архимед предоставя начин за намиране на специфичното тегло на дадено вещество,  което е полезно в металургията и химията! Тенденцията към свързване и разкъсване на атомите е отговорна за повечето физически промени, които наблюдаваме в природата, и тези постоянни движения се изследват от науката за химия. Думата „атом“ идва от гръцки ἀτόμος (неделима) и датира от около 400 г. пр. Хр. Въпреки това, атомната теория остана като най-вече философски субект до развитието на химията през 1600г . Можете ли да разделите този атом и да го слеете отново … днес?

Целта на играта е да се разделят елементите и след това отново да се съберат.

Ниво на труднот: 2

Възраст:12г. – 14г., 6г. – 8г., 8г. – 12г., Възрастни