Безкрайност на Архимед

  • Марка: Eureka
  • Кат. номер:473602

Идеята за безкрайността се простира назад до III век пр.Хр.

Безкрайността е един от най-фундаменталните въппроси в математиката и още е останала не разгадана загадка. Първото математическо използване на понятието за действителна безкрайност е приписано на Архимед. Той е най-великият математик от древността и се нарежда като един от най-великите учени в историята. Едно от най-блестящите му математически открития е извличането на точното сближаване на pi (π). Pi не е рационално число. Неговата десетична стойност нито спира, нито цикли – а само продължава до безкрайност.

Моля, помогнете при търсенето на пи чрез разглобяване и сглобяване на този символ на безкрайност.

Целта на играта е да се разделят елементите и след това отново да се съберат.

Ниво на труднот: 2

Материал: Метал

Възраст:12г. – 14г., 6г. – 8г., 8г. – 12г., Възрастни